1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bregninge-Bjergsted-Alleshave Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Alleshavevej 72
4593 Eskebjerg
 

Næstformand
Kalundborgvej 48
4593 Eskebjerg
 

Kontaktperson
Landevejen 6
Katrinedal
4520 Svinninge
 

Kirkeværge
Tværvej 4
4460 Snertinge
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Alleshavevej 25
4593 Eskebjerg
 

Menigt medlem
Eskebjergvej 73
4593 Eskebjerg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Kalundborgvej 62
4593 Eskebjerg
 
 59291150

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bregninge-Bjergsted-Alleshave Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17458817
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk