Menighedsråd

Bregninge-Bjergsted-Alleshave Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bregninge-Bjergsted-Alleshave Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9315@sogn.dk
CVR: 17458817

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Alleshavevej 72
4593 Eskebjerg
Næstformand
Kalundborgvej 48
4593 Eskebjerg
Kontaktperson
Vagtelvej 2
4400 Kalundborg
Menigt medlem
Vilhelmshøjvej 4
4593 Eskebjerg
Kirkeværge
Tværvej 4
4460 Snertinge
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Alleshavevej 25
4593 Eskebjerg
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Kalundborgvej 62
4593 Eskebjerg
Tlf: 59291150

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.