Menighedsråd

Thorsager-Bregnet-Feldballe Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Thorsager-Bregnet-Feldballe Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8242@SOGN.DK
CVR: 39773112

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Brombærvej 28
Ugelbølle
8410 Rønde
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Havrevænget 9
Thorsager
8410 Rønde
Kasserer
Rughaven 11
Thorsager
8410 Rønde
Kirkeværge
Østergade 16
8550 Ryomgård
Kirkeværge
Friland 9
Feldballe
8410 Rønde
Kirkeværge
Kappelgårdparken 27A
8410 Rønde
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Syrenvej 1
Fuglslev
8400 Ebeltoft
Bygningskyndig
Ternevej 8
Følle Strand
8410 Rønde
Menigt medlem
Stenbjergvej 2
Kejlstrup
8410 Rønde
Menigt medlem
Krogryggevej 2
Kejlstrup
8410 Rønde
Menigt medlem
Vestre Fasanvej 33
8410 Rønde
Menigt medlem
Blåbærvej 9
Ugelbølle
8410 Rønde
Menigt medlem
Ebeltoftvej 60A
Feldballe
8410 Rønde
Menigt medlem
Rughaven 31
Thorsager
8410 Rønde
Formand for valgbestyrelsen
Lillerupvej 36
8410 Rønde
Sognepræst
Følfodsvej 5
8500 Grenaa
Tlf: 20332117
Sognepræst (kirkebogsfører)
Baunehøjparken 11
8410 Rønde
42270250
Sognepræst
Havesangervej 3
Begtrup
8420 Knebel
Tlf: 23100098
Provst
Lufthavnsvej 12
Feldballe
8410 Rønde
Tlf: 30498206
Sognepræst
Thorsgade 29
Thorsager
8410 Rønde
Tlf: 86379029
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.