Menighedsråd

Brande Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Brande Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7974@SOGN.DK
CVR: 58212814

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lars Nielsens Vej 42
7330 Brande
Tlf: 52242589
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Dørslundvej 52
7330 Brande
Menigt medlem
Nordlundvej 79
7330 Brande
Menigt medlem
Husumvej 12
7330 Brande
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Nordlundvej 166
7330 Brande
Tlf: 22171410
Menigt medlem
Pilkmosevej 4
7330 Brande
Kasserer
Ågade 12
7330 Brande
Menigt medlem
Sdr Ommevej 9
Brandholm
7330 Brande
Menigt medlem
Enkehøj 9
7330 Brande
Menigt medlem
Sdr Askærvej 8
7330 Brande
Menigt medlem
Fyrrevænget 17
7330 Brande
Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 10
7330 Brande
Tlf: 97180191
Træffes bedst ml. kl. 12- 13 undt. mandag.
Sognepræst
Brandlundvej 13
7330 Brande
Tlf: 29622901
Træffes bedst ml. kl. 12-13 undt. fredag.
Overenskomstansat sognepræst
Gl Thyregodvej 18
7330 Brande
Tlf: 20283091
Træffes ikke mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.