1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Brande Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lars Nielsens Vej 42
7330 Brande
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Dørslundvej 52
7330 Brande
 

Menigt medlem
Nordlundvej 79
7330 Brande
 

Menigt medlem
Husumvej 12
7330 Brande
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Nordlundvej 166
7330 Brande
 
 22171410

Menigt medlem
Pilkmosevej 4
7330 Brande
 

Kasserer
Ågade 12
7330 Brande
 

Menigt medlem
Sdr Ommevej 9
Brandholm
7330 Brande
 

Menigt medlem
Enkehøj 9
7330 Brande
 

Menigt medlem
Sdr Askærvej 8
7330 Brande
 

Menigt medlem
Fyrrevænget 17
7330 Brande
 

Kirkeværge - ikke medlem
Granbakken 16
7330 Brande
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 10
7330 Brande
 
 97180191
Træffes bedst ml. kl. 12- 13 undt. mandag.

Sognepræst
Brandlundvej 13
7330 Brande
 
 29622901
Træffes bedst ml. kl. 12-13 undt. fredag.

Overenskomstansat sognepræst
Gl Thyregodvej 18
7330 Brande
 
 20283091
Træffes ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Brande Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58212814
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk