BRANDE KIRKE (åbningstider)

Man kender ikke det nødagtige tidspunkt for opførelen af Brande kirke, men den er formentligt bygget i slutningen af 1100 tallet. Tårn og våbenhus er fra ca. 1300.

Kirkens er udsmykket med en flot altertavle og alterbord, prædikestol og krucifiks, der alt sammen kan dateres tilbage til renæssancen. I 1723 startede man en omfattende ombygning af kirken, hvor bl.a. tårnet blev forsynet med et spir.

I 1939 påbegyndte man igen en større ombygning af kirken. Kirken blev åbnet mod nord med granitbuer og sideskibet langs kirkens nordside blev bygget. I våbenhuset og i koret blev der sat en smuk granitbue op, og der kom en ny døbefont.

Granitbuerne og døbefonten blev alt sammen udført af den samme billedhugger Elo fra København.

Kirken har to klokker. Den seneste blev indviet efter krigen, til minde om fredsslutningen i 1945.

Det nuværende orgel indviedes i 1988 og fik sin placering ved kirkens nordvæg. Det havde før stået under tårnet, hvor der i stedet blev opsat bænke.

 

Åbningstider

Brande Kirke er under renovering fra 2. januar 2024, og er derfor lukket.

Kirken forventes åbnet igen i efteråret 2024

Under renoveringen foregår de kirkelige handlinger i Sognegården, Storegade 10 B.