KOR & MUSIK

Korskole og Brande Kirkekor

I korskolen kan alle børn fra ca. 9 år være med til at synge.

Børnene lærer:

- at bruge deres stemme rigtigt

- at forstå salmetekster

- at kende gudstjenestens forløb

- at synge flerstemmigt sammen med kirkekoret.

Når børnene er klar til det, går de til optagelsesprøve til Kirkekoret.

Korskolen øver i Sognegården hver tirsdag kl. 15.00– 15.50.

 

Brande Kirkekor består af børn og unge i alderen 10 – 25 år.

Koret medvirker ved:

- højmessen hver søndag

- vielser

- kirkekoncerter

Brande Kirkekor øver i Sognegården hver tirsdag kl. 16.00 – 17.00