1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bramming Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gabelsparken 7
6740 Bramming

Næstformand, Menigt medlem
Gyvelvej 40
6740 Bramming
 

Kirkeværge, Menigt medlem
Mølholmvej 3
Vong
6740 Bramming

Kasserer
Gabelsparken 90
6740 Bramming

Menigt medlem
Birke Alle 15
6740 Bramming
 

Menigt medlem
Manøgade 13A
6700 Esbjerg
 

Kontaktperson
Kirkestien 6B
6740 Bramming
 

Menigt medlem
Tværsigvej 54
6740 Bramming
 

Menigt medlem
Østergade 10
6740 Bramming
 

Menigt medlem
P. Schous Vej 10
6740 Bramming
 

Menigt medlem
Præstevej 35
6740 Bramming
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørregade 52 B
6740 Bramming
 
 75173263

Sognepræst
Feilbergvej15
St Darum
6740 Bramming
 
 75179220

Sognepræst
Nørregade 52A
6740 Bramming
 
 75173220

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bramming Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 63448419
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk