Menighedsråd

Bramming Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bramming Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8900@SOGN.DK
CVR: 63448419

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Gabelsparken 7
6740 Bramming
Tlf: 61261022
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Mølholmvej 3
Vong
6740 Bramming
Tlf: 21285638
Kasserer
Gabelsparken 90
6740 Bramming
Tlf: 7517 4434
Menigt medlem
Tværsigvej 54
6740 Bramming
Menigt medlem
Østergade 10
6740 Bramming
Menigt medlem
P. Schous Vej 10
6740 Bramming
Menigt medlem
Præstevej 35
6740 Bramming
Kontaktperson
Kirkestien 6B
6740 Bramming
Menigt medlem
Kildeparken 95
6740 Bramming
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Mulvadparken 4
6740 Bramming
Medlem af valgbestyrelsen
Gabelsparken 61
6740 Bramming
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørregade 52 B
6740 Bramming
Tlf: 24813263
Sognepræst
Nørregade 52A
6740 Bramming
Tlf: 75173220
Sognepræst
Feilbergvej15
St Darum
6740 Bramming
Tlf: 75179220
Overenskomstansat sognepræst
Galgetoften 13
6630 Rødding

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.