Menighedsråd

Bramdrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bramdrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7934@SOGN.DK
CVR-nummer: 36734728

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Saxovej 2E 3
6000 Kolding
Tlf: 22450506
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Christiansøvej 32
6000 Kolding
Sekretær
Julivænget 30
Bramdrupdam
6000 Kolding
Medlem af valgbestyrelsen
Lindealle 17
6000 Kolding
Menigt medlem
Bakkegårds Alle 22
Bramdrupdam
6000 Kolding
Kirkeværge
Majvænget 50
Bramdrupdam
6000 Kolding
Kasserer
Svendborgvej 7 1 tv
6000 Kolding
Medlem af valgbestyrelsen
Aprilvænget 26
Bramdrupdam
6000 Kolding
Overenskomstansat sognepræst
Kirkely 17
6000 Kolding
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nr. Stenderupvej 31
Nr Stenderup
6000 Kolding
Tlf: 75518536
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.