Menighedsråd

Brændkjær Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Brændkjær Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7929@SOGN.DK
CVR-nummer: 16049018

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Christian 10 Gade 13 3
6000 Kolding
Tlf: 51 90 82 23
Næstformand
Fjordvej 56
Strandhuse
6000 Kolding
Tlf: 20 80 20 79
Menigt medlem
Romerparken 20
Tved
6000 Kolding
Tlf: 21 76 85 44
Medlem af valgbestyrelsen
Piledamsvej 62
6000 Kolding
Tlf: 51 99 90 64
Menigt medlem
Christoffer 2 Vej 15
6000 Kolding
Tlf: 21 25 88 08
Medlem af valgbestyrelsen
Humlevænget 28
6000 Kolding
Tlf: 42 58 64 00
Kasserer
Vesterager 65
6051 Almind
Tlf: 75 56 98 18
Formand for valgbestyrelsen
Dannersvej 21 st tv
6000 Kolding
Tlf: 20 12 55 27
Kontaktperson
Hybenvænget 22
6000 Kolding
Tlf: 42 36 54 28
Sognepræst (kirkebogsfører)
Agtrupvej 114
6000 Kolding
Tlf: 20 65 16 53
Træffes efter aftale
Sognepræst og Uddannelseskoordinator
Egholt Skovvej 8
6064 Jordrup
Tlf: 29336203
Træffes efter aftale
Sogne- og Syghuspræst
Ringstedvej 12
6000 Kolding
Sygehuspræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.