1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Magleby-Borre Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Klintevej 501
Magleby
4791 Borre
 

Næstformand
Mandehøjvej 6
Nyborre
4791 Borre
 

Kasserer
Amandastræde 9
Klintholm Havn
4791 Borre
 

Kontaktperson
Søndre Landevej 50
Råby
4791 Borre
 

Kirkeværge
Hesselholtvej 3
Nørreby
4791 Borre
 

Menigt medlem
Søndre Landevej 69
Busemarke
4791 Borre
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Klintevej 502
Magleby
4791 Borre
 
 55812083

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Magleby-Borre Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65601028
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk