1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bøvling Sogns Menighedsråd

Formand
Lundvej 42
Bøvling
7650 Bøvlingbjerg

Næstformand, Kontaktperson
Klydevej 24
7650 Bøvlingbjerg
 
 97885409 / 42363010

Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ågårdsvej 3
7650 Bøvlingbjerg
 
 97885062/27525062

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Drosselvej 22
7650 Bøvlingbjerg
 
 97885428/61541697

Medlem af valgbestyrelsen
Brogårdvej 27
Bøvling
7650 Bøvlingbjerg

Provst
Bøvlingvej 15
Bøvling
7650 Bøvlingbjerg
 
 97885055

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østvangen 18
Møborg
7660 Bækmarksbro
 
 97881270

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bøvling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36944013
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk