1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Boeslunde Sogns Menighedsråd

Formand
Elmegårdsvej 6
4242 Boeslunde
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Boeslunde Byvej 122
4242 Boeslunde

Kirkeværge
Mosevænget 14
4242 Boeslunde
 

Kasserer
Gryderupvej 225
Gryderup
4242 Boeslunde

Sekretær
Kirkestræde 4
4242 Boeslunde
 

Kontaktperson
Korsør Landevej 541
4242 Boeslunde
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkestræde 4
4242 Boeslunde
 
 23643497

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Boeslunde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22020412
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk