Menighedsråd

Boeslunde Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Boeslunde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7362@SOGN.DK
CVR: 22020412

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Svanehøjvej 11
Svanehøj
4220 Korsør
Næstformand
Gammelgårdsvej 3
4242 Boeslunde
Kasserer
Rennebjergvej 140
4242 Boeslunde
Sekretær
Sønderupvej 24
4242 Boeslunde
Kontaktperson
Erdrupvej 8
4242 Boeslunde
Kirkeværge
Sønderupvej 18
4242 Boeslunde
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkekontoret, Sønderupvej 11
Sønderupvej 11
4242 Boeslunde
Tlf: 29794341

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.