1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Boeslunde Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Boeslunde Byvej 122
4242 Boeslunde

Næstformand - født medlem, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkestræde 4
4242 Boeslunde
 

Menigt medlem
Mosevænget 14
4242 Boeslunde
 

Kasserer, Sekretær
Kirkestræde 4
4242 Boeslunde
 

Kontaktperson
Korsør Landevej 541
4242 Boeslunde
 

Medlem af valgbestyrelsen
Boeslunde Byvej 176
4242 Boeslunde
 

Menigt medlem
Gammelgårdsvej 3
4242 Boeslunde
 

Kirkeværge - ikke medlem
Svanehøjvej 11
Svanehøj
4220 Korsør
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkekontoret i Skælskør
Skovvej 1
4230 Skælskør

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Boeslunde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22020412
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk