1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bodilsker Sogns Menighedsråd

Formand
Gartnerstien 3
Balka
3730 Neksø

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Sdr Landevej 48
Balka
3730 Neksø

Kirkeværge, Kasserer
Hovedgade 56A
Snogebæk
3730 Neksø

Kontaktperson
Brandsgårdsvejen 14
Bodilsker
3730 Neksø

Menigt medlem
Skolevejen 3
Poulsker
3730 Neksø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ibskervej 45
Ibsker
3740 Svaneke
 
mobiltelefon: 2972 1701

Sognepræst
Rønnevej 46
Bodilsker
3730 Nexø
 
mobiltelefon: 6128 7771
Lise Dürr Nielsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bodilsker Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57743719
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk