Menighedsråd

Bodilsker Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bodilsker Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7570@SOGN.DK
CVR-nummer: 57743719

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Gl Postvej 41
Nexø
3730 Nexø
Tlf: 53383006
Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Sdr Landevej 48
Balka
3730 Nexø
Tlf: 29866432
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hovedgade 56A
Snogebæk
3730 Nexø
Tlf: 21758368
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Gadegårdsvejen 6
Bodilsker
3730 Nexø
Tlf: 2894 7926
Kasserer
Havnevej 32
Snogebæk
3730 Nexø
Tlf: 2176 1310
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ibskervej 45
Ibsker
3740 Svaneke
mobiltelefon: 2972 1701
Sognepræst
Rønnevej 46
Bodilsker
3730 Nexø
mobiltelefon: 6128 7771

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.