1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Stillingsopslag

Sognepræst til Ibsker Svaneke Bodilsker

Ibsker-Svaneke-Bodilsker og Christiansø søger ny sognepræst.

 

Ibsker-Svaneke-Bodilsker pastorat på Bornholm søger ny sognepræst. I pastoratet er der tre kirker og en fuldtids kirkebogsførende præst, som du samarbejder med. Pastoratets to præster varetager i fællesskab betjeningen af Christiansø hver 14. dag.

 

Vi tilbyder:

Et meningsfyldt arbejde i et livligt land-pastorat med en engageret menighed, god stemning, godt samarbejde kirkerne imellem og glimrende kirkegang. Hos os er kirken og præsten en naturlig og efterspurgt del af lokalsamfundet og kulturlivet.

 

Overordnet er pastoratet kendetegnet ved et stort fokus på sang og musik, hvilket ikke bare udfolder sig i kirkernes forskellige voksen-, børne- og spirekor, men også afspejles i en bred vifte af musikgudstjenester og koncerter. Derudover bruges sognegården i Svaneke til Babysalmesang, ligesom den også jævnligt benyttes i forbindelse med lokale kræfters selvstændige tiltag, som f.eks. pop-up-sangaftener.

 

Kirkerne har dedikerede medarbejdere, og glade, arbejdsomme menighedsråd og frivillige. Desuden er der – teologiske forskelle til trods – et meget tillidsfuldt og ordentligt samarbejde med kollegaerne i de nærmeste nabosogne.

 

Præstegården, der ligger ved Bodils kirke i den sydlige ende af pastoratet ned mod Balka Strand, er placeret med udsigt over marker, skove og hav. Boligen gennemgår i øjeblikket en hovedrenovering og forventes ny-istandsat og indflytningsklar d. 1. maj. Der er tradition for årligt at afholde højskolesangdag i præstegårdens store have, men bortset fra dét, betragtes ejendommen først og fremmest som privat hjem.

Der er busstop lige uden for døren, og indtil flere skoler og daginstitutioner i området. Svaneke er med sine special-butikker og blomstrende kunstliv et naturligt kernepunkt for mange kulturaktiviteter og lokale traditioner, hvor Ibsker og Bodilsker sogne i større grad udmærker sig ved et livligt fritids- og foreningsliv, især hvad angår udendørsaktiviteter og natur.

Derudover ligger Nexø, som er Bornholms næststørste by, blot 4 km. fra præstegården med sit meget aktive erhvervsliv, mange butikker og flere lægehuse.

 

Som præst indgår du i et engageret, åbent og inkluderende fællesskab, hvor den kristne forkyndelse er båret af en stor omsorg for det nære, hvor omgangstonen er munter og hjælpsom, og hvor der arbejdes med glæde, humor - og korrekte mængder kage.

Du kommer aldrig til at stå alene med arbejdet og ansvaret for at drive kirke i Ibsker-Svaneke-Bodilsker pastorat.

 

Vi søger:

En præst, der vil forkynde åbent, tolerant, inkluderende og engageret, som er samarbejdsorienteret og fleksibel, og som vil tage helhjertet del i vores gode lokalsamfund med mennesker i alle aldre.

Ansøgningsfristen udløber d. 7. januar 2019.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Formand for Bodilsker menighedsråd Susanne Mouritsen tlf. 21482806.

Formand for Ibsker menighedsråd Arne Frank Howardsen, tlf. 56439191

eller

Formand for Svaneke menighedsråd Lene Havtorn Larsen, tlf. 30855178.

 

Graver

Stillingen som graver ved Sct. Bodils Kirke, Bodilsker Sogn er ledig snarest og senest 15.2.2019.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge og omfatter følgende opgaver:

- At varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.

- At forberede gudstjenester og kirkelige handlinger.

- At varetage og være ansvarlig for vedligeholdelse af præstegårdshaven.

- At varetage rengøring og andet praktisk arbejde i kirkebygningen og graverbygningen.

 

Kirken har manuel ringning.

 

Vi forventer:

- At du har kendskab til have- og anlægsarbejde

- At du kan arbejde selvstændigt og har evne til at planlægge både på kort og lang sigt.

- At du er omhyggelig og pligtopfyldende.

- At du er samarbejdsvillig og omgængelig. Imødekommenhed over for kirkegængere og besøgende på kirkegården er en naturlig forudsætning.

 

Ansættelse sker ved Bodilsker Sogns Menighedsråd beliggende Rønnevej 46, 3730 Nexø.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet Af Kirke-og Kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkepersonale.dk .

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering i stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartneruddannelse.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen med et rådighedstillæg på trin 2.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jan Nicolajsen på mobilnummer

2125 5168.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25.1.2019 og sendes til Jan Nicolajsen, Brandsgårdsvejen 14, 3730 Nexø.

Ansættelsessamtale forventes at finde sted den 1.2.2019.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer.