1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Boddum-Ydby Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Doveroddevej 2B
Dover
7760 Hurup Thy
 
 20432331

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Doveroddevej 23
Boddum
7760 Hurup Thy
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Brendgårdvej 4
Ydby
7760 Hurup Thy
 

Medlem af valgbestyrelsen
Fugløvej 7
Boddum
7760 Hurup Thy
 

Kontaktperson
Doveroddevej 21
Boddum
7760 Hurup Thy
 

Kasserer
Kløvenhøjvej 2
7760 Hurup Thy
 

Kirkeværge
Kallesandevej 2
Boddum
7760 Hurup Thy
 

Sekretær
Bakken 15
Ydby
7760 Hurup Thy
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Doveroddevej 17
Boddum
7760 Hurup Thy
 
 61611181

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Boddum-Ydby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34994161
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk