Menighedsråd

Blistrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Blistrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7392@SOGN.DK
CVR-nummer: 32184014

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Helsingevej 20C
Smidstrup
3250 Gilleleje
Næstformand
Helsingevej 45B
Blistrup
3230 Græsted
Menigt medlem
Taarsbakken 12
Blistrup
3230 Græsted
Menigt medlem
Lundeskrænten 38
3210 Vejby
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Blitsevangen 3
Udsholt
3230 Græsted
Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Helsingevej 28B
Smidstrup
3250 Gilleleje
Menigt medlem
Baune-Åsen 31
Bakkebjerg
3230 Græsted
Menigt medlem
Peder Thomsens Vej 4
Blistrup
3230 Græsted
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 14C
Blistrup
3230 Græsted
Tlf: 48715176
Tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00. Mandag fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.