1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Søndergade 12
6392 Bolderslev

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Porskær 3
6392 Bolderslev

Menigt medlem
Bjolderupvej 3
6392 Bolderslev

Kasserer
Stadionvej 9
6392 Bolderslev

Kirkeværge
Urnehovedvej 110
6392 Bolderslev

Kontaktperson
Uge Allegade 10
Uge
6360 Tinglev

Kirkeværge - ikke medlem
Uge Bygade 11
Uge
6360 Tinglev
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36158328
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk