1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bjerringbro Sogns Menighedsråd

Formand
Rs. Hansens Alle 21
8850 Bjerringbro
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Blåbærvej 8
8850 Bjerringbro

Først valgte, Menigt medlem
Fyrrekrattet 3
8850 Bjerringbro
 

Menigt medlem
Skovvejen 23
8850 Bjerringbro

Kasserer
Fredensvej 55
8850 Bjerringbro
 

Kirkeværge
Fyrrekrattet 17
8850 Bjerringbro
 

Menigt medlem
Nørregade 34 1
8850 Bjerringbro
 

Kontaktperson
Brorsonsvej 4
8850 Bjerringbro
 

Menigt medlem
Nyvangsvej 12
8850 Bjerringbro
 

Provst (kirkebogsfører)
Fredensvej 59
8850 Bjerringbro
 
 30331680

Sognepræst
Frisholtvej 38
8850 Bjerringbro
 
 86681602

Overenskomstansat sognepræst
Nørregade 33 B
8850 Bjerringbro
 
 30331128

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bjerringbro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36524618
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk