1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bjerringbro Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Rs. Hansens Alle 21
8850 Bjerringbro
 
 86683869 40196790

Næstformand, Kontaktperson
Fyrrekrattet 3
8850 Bjerringbro

Kasserer
Fredensvej 55
8850 Bjerringbro

Menigt medlem
Nyvangsvej 12
8850 Bjerringbro

Medlem af valgbestyrelsen
Skovvejen 15
8850 Bjerringbro
 
 86684441 30951578

Menigt medlem
Engvejen 48
8850 Bjerringbro

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Skovvejen 23
8850 Bjerringbro

Kirkeværge
Fyrrekrattet 17
8850 Bjerringbro
 
 86683896 29686268

Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Brorsonsvej 51
8850 Bjerringbro
 

Sognepræst
Hovmarken 57
8520 Lystrup
 
 60538668

Provst (kirkebogsfører), Født medlem
Fredensvej 59
8850 Bjerringbro
 
 30331680

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bjerringbro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36524618
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk