Menighedsråd

Bjerringbro Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bjerringbro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8622@SOGN.DK
CVR: 36524618

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Rs. Hansens Alle 21
8850 Bjerringbro
Tlf: 86683869 40196790
Næstformand
Fyrrekrattet 3
8850 Bjerringbro
Tlf: 20277067
Kasserer
Fredensvej 55
8850 Bjerringbro
Tlf: 21446554
Menigt medlem
Nyvangsvej 12
8850 Bjerringbro
Tlf: 20913634
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Skovvejen 15
8850 Bjerringbro
Tlf: 86684441 30951578
Menigt medlem
Engvejen 48
8850 Bjerringbro
Tlf: 29673077
Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Brorsonsvej 51
8850 Bjerringbro
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Skovbrynet 7
8850 Bjerringbro
Tlf: 30332190
Kirkeværge
Fyrrekrattet 17
8850 Bjerringbro
Tlf: 86683896 29686268
Sognepræst
Frisholtvej 38
8850 Bjerringbro
Tlf: 60538668
Provst (kirkebogsfører), Født medlem
Fredensvej 59
8850 Bjerringbro
Tlf: 30331680

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.