Menighedsråd

Bjernede Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bjernede Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7391@SOGN.DK
CVR-nummer: 68496810

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stokholtsvej 32
4173 Fjenneslev
Næstformand, Kontaktperson
Bjernede Parkvej 6
4180 Sorø
Kirkeværge, Kasserer
Bjernede Kirkevej 3
4180 Sorø
Menigt medlem
Højbjærgvej 12
4180 Sorø
Menigt medlem
Enighedsvej 4A
4180 Sorø
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ringstedvej 66
Slaglille
4173 Fjenneslev
Tlf: 57809274
  Træffes efter aftale

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.