1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bjergby Sogns Menighedsråd

Formand
Grydhøjvej 25
Gullerup
7950 Erslev
Stinne Jakobsen

Næstformand
Nordmorsvej 46
Bjergby
7950 Erslev
 

Kirkeværge
Grydhøjvej 13
Bjergby
7950 Erslev
 
 97740450
Elly Christiansen

Kasserer
Nordmorsvej 35
Bjergby
7950 Erslev
 
 97740639 Mobil: 23443391
Britta Alice Bundgaard Sørensen

Kontaktperson
Bierkjær 4
Bjergby
7950 Erslev
Kirsten Toft Thomsen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkehøj 8
Flade
7900 Nykøbing M
 
 97740121

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bjergby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18738112
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk