Menighedsråd

Bjergby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bjergby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8672@SOGN.DK
CVR: 18738112

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Nordmorsvej 46
Bjergby
7950 Erslev
Tlf: 51739673
Næstformand
Grydhøjvej 25
Gullerup
7950 Erslev
Tlf: 97741403
Kirkeværge
Grydhøjvej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf: 97740450
Kontaktperson
Bierkjær 4
Bjergby
7950 Erslev
Tlf: 97740777
Kasserer
Nordmorsvej 35
Bjergby
7950 Erslev
Tlf: 97740639 Mobil: 23443391
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkehøj 8
Flade
7900 Nykøbing M
Tlf: 97740121

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.