1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bistrup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Bregnerødvej 11
3460 Birkerød
 

Næstformand, Kasserer
Bistruplund 10 st th
3460 Birkerød
 

Kontaktperson
Nobisvej 21
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
 

Menigt medlem
Kvædegangen 5
3460 Birkerød
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Præstevangen 3B 14
3460 Birkerød
 

Medlem af valgbestyrelsen
Bakkevænget 15
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Kajerødvej 150
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Carinaparken 32
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Bistrupvej 56 1 th
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Birkerød Parkvej 154 1 th
3460 Birkerød
 

Sekretær - ikke medlem
Malmbergsvej 50
Gl Holte
2850 Nærum
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bregnerødvej 23
3460 Birkerød
 
 45821670
Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 11-12 Onsdag kl. 17-18 Fredag fri

Sognepræst
Birkebakken 11
3460 Birkerød
 
 45810888
Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 12-13 Torsdag kl. 17-18 Mandag fri

Overenskomstansat sognepræst
 
 27844849

Overenskomstansat sognepræst
 
 27844849

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bistrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62867116
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk