1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bistrup Sogns Menighedsråd

Formand
Høhnersvej 4
9800 Hjørring

Næstformand
Bispetorv 1 1 1
9800 Hjørring
 

Født medlem
Brorsonsvej 9
9800 Hjørring
 

Kontaktperson
Hermodsvej 8
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Andreassensvej 8
9800 Hjørring
 

Kasserer
Karlsvej 21
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Silkehalevej 9
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Rakkebyvej 185
Snarup
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Ninasvej 19
9800 Hjørring
 

Kirkeværge - ikke medlem(Bistrup Kirke)
Dronningensgade 25B
9800 Hjørring
 

Sogne- og arresthuspræst (kirkebogsfører), Født medlem
Ringvejen 5 A
9800 Hjørring
 
 61620306

Særpræst
Vitskølklostervej 145
9800 Hjørring
 
 40370579
Træffes som regel i kirken tirsdag kl. 10 til 11  eller efter aftale.

Sognepræst og sygehuspræst
telefonnr. 23280663 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Særpræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bistrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 83455411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk