1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bispebjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Nøkkerosevej 14
2400 København NV
 

Næstformand, Kontaktperson
Axel Heides Gade 10 5 th
2300 København S

Kasserer
Nøkkerosevej 54A
2400 København NV
 

Menigt medlem
Bispebjerg Parkallé 27
2400 København NV
 

Menigt medlem
Oldfuxvej 11 1
2400 København NV
 

Menigt medlem
Oldfuxvej 1 1
2400 København NV
 

Menigt medlem
Frederiksborgvej 172 2 tv
2400 København NV
 

Menigt medlem
C.J. Brandts Vej 21 1 th
2400 København NV
 

Menigt medlem
Pernillevej 7
2400 København NV
 

Kirkeværge - ikke medlem
Oldfuxvej 2
2400 København NV
 

Formand for valgbestyrelsen
Filosofvænget 14 2 th
2400 København NV
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Emdrup Engvej 19
2400 København NV
 
 26742521

Sognepræst
Bispebjerg Parkalle 7
2400 København NV

Sognepræst
Oldfuxvej 24
2400 København NV
 
 31266951
tlf.: 31 26 69 51

Hospitals- og sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bispebjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21693715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk