Menighedsråd

Bispebjerg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bispebjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7064@SOGN.DK
CVR: 21693715

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Nøkkerosevej 14
2400 København NV
Næstformand, Kontaktperson
Henriksvej 16
2400 København NV
Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Nøkkerosevej 54A
2400 København NV
Menigt medlem
Bakkevej 5
5935 Bagenkop
Menigt medlem
Oldfuxvej 20
2400 København NV
Medlem af valgbestyrelsen
Højmosevej 42
2400 København NV
Menigt medlem
Oldfuxvej 11 1
2400 København NV
Menigt medlem
Oldfuxvej 1 1
2400 København NV
Menigt medlem, Orlov
Bispeparken 22 st th
2400 København NV
Sognepræst
Oldfuxvej 24
2400 København NV
Tlf: 31 26 69 51
tlf.: 31 26 69 51
Sognepræst (kirkebogsfører)
Emdrup Engvej 19
2400 København NV
Tlf: 26742521
Sognepræst
Bispebjerg Parkalle 7
2400 København NV
Tlf: 29 10 82 16
Sognepræst
Bispebjerg Parkalle 7
2400 København NV
Tlf: 29 10 82 16
Hospitals- og sognepræst
Øster Farimagsgade 75, 4. th.
2100 København Ø
Tlf: 23 99 63 33

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.