1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bislev Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hvalpsundvej 12
Holmager
9240 Nibe
 
 61384891

Næstformand, Sekretær
Halkærvej 45
Djørup
9240 Nibe
 
 26364279

Kirkeværge, Kontaktperson
Djørupvej 3
Djørup
9240 Nibe
 
 30137164

Kasserer
Hedegårdvej 3
Halkær
9240 Nibe
 
 29981101

Menigt medlem
Grydstedvej 53
Tyrrestrup
9240 Nibe
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Præstevangen 2
Bislev
9240 Nibe
 
 98357005
Træffes efter aftale, dog ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bislev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14538518
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk