1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Birkerød Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Storevang 46
3460 Birkerød
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Eventyrhaven 8
3460 Birkerød
 

Kirkeværge
Grøndalsvej 47
3460 Birkerød
 

Kasserer
Klosterhaven 5
3460 Birkerød
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Skovgårdskrogen 6
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Lyngborghave 2A 1 tv
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Blikfanget 15
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Sjælsøparken 13
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Kajerødgård 19
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Gærdet 14
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Valdemar Rørdams Vej 4
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Henrik Thomsens Vej 38
3460 Birkerød
 

Menigt medlem
Vestervang 32
3460 Birkerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 9
3460 Birkerød
 
 29110040
Efter aftale - har fri mandag
Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Sognepræst
Tornevangsvej 52
3460 Birkerød
 
 45814060

Overenskomstansat sognepræst
 
 21246834

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Birkerød Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62875615
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk