Menighedsråd

Birkerød Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Birkerød Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9311@SOGN.DK
CVR-nummer: 62875615

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Storevang 46
3460 Birkerød
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Eventyrhaven 8
3460 Birkerød
Kirkeværge
Grøndalsvej 47
3460 Birkerød
Kasserer
Klosterhaven 5
3460 Birkerød
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Skovgårdskrogen 6
3460 Birkerød
Menigt medlem
Birkevej 36
3460 Birkerød
Menigt medlem
Lyngborghave 2A 1 tv
3460 Birkerød
Menigt medlem
Blikfanget 15
3460 Birkerød
Menigt medlem
Sjælsøparken 13
3460 Birkerød
Menigt medlem
Kajerødgård 19
3460 Birkerød
Menigt medlem
Valdemar Rørdams Vej 4
3460 Birkerød
Menigt medlem
Henrik Thomsens Vej 38
3460 Birkerød
Menigt medlem
Vestervang 32
3460 Birkerød
Sognepræst
Tornevangsvej 52
3460 Birkerød
Tlf: 45814060
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 21246834
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 9
3460 Birkerød
Tlf: 29110040
Efter aftale - har fri mandag
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 21246834

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.