1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Billum Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Ho Bugt Vej 21
6852 Billum

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Hannevangvej 7
6852 Billum
 
 7525 8724

Kasserer
Tarphagevej 67
6852 Billum
 

Sekretær
Dogger Banke 7
6852 Billum
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rømøvej 2
6852 Billum
 

Provst (kirkebogsfører)
Vesterled 45
6851 Janderup Vestj
 
 75258207
Mobiltlf 2143 9392 Træffes ikke mandag

Sognepræst
Hyldehaven 8
6800 Varde
 
Tlf. 7526 9038 eller 2332 6133

Overenskomstansat sognepræst
Kirkegade 22
7200 Grindsted
 
 40288643
Tlf. 40 28 86 43 Henvendelser vedr. PERSON kan rettes hertil.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Billum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 92281655
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk