Menighedsråd

Billum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Billum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8875@SOGN.DK
CVR: 92281655

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Bygningskyndig
Ho Bugt Vej 21
6852 Billum
Tlf: 7525 9092
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hannevangvej 7
6852 Billum
Tlf: 7525 8724
Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Ho Bugt Vej 53
6852 Billum
Menigt medlem
Dogger Banke 1
6852 Billum
Medlem af valgbestyrelsen
Rømøvej 2
6852 Billum
Provst (kirkebogsfører)
Vesterled 45
6851 Janderup Vestj
Tlf: 75258207
Mobiltlf 2143 9392 Træffes ikke mandag
Overenskomstansat sognepræst
Granstien 7
Tlf: 40288643
Tlf. 40 28 86 43 Henvendelser vedr. PERSON kan rettes hertil.
Sognepræst
Kirkegade 21
Alslev
6800 Varde
Tlf. 7526 9038 eller 2332 6133

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.