1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bigum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hobrovej 60
Bigum
8830 Tjele
 

Kirkeværge
Bigum Huse 6
Bigum
8830 Tjele
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Lergravsvej 2
Bigum
8830 Tjele
 

Sekretær, Født medlem
Nørregade 27A
Vammen
8830 Tjele
 
Mandag er fridag

Kontaktperson
Lergravsvej 11
Bigum
8830 Tjele
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 4A 1
8883 Gjern
 
 51160150

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bigum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12320914
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk