Menighedsråd

Bigum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bigum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8571@SOGN.DK
CVR: 12320914

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hobrovej 60
Bigum
8830 Tjele
Kirkeværge
Bigum Huse 6
Bigum
8830 Tjele
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Lergravsvej 2
Bigum
8830 Tjele
Kontaktperson
Lergravsvej 11
Bigum
8830 Tjele
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Nørregade 27 A
Vammen
8830 Tjele
Tlf: 51160150
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.