Menighedsråd

Bethlehem Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bethlehem Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7011@SOGN.DK
CVR-nummer: 14474218

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Grønnemose Allé 2 1
2400 København NV
Næstformand
Åboulevard 6 2
2200 København N
Kontaktperson
Dr. Abildgaards Alle 13 3 tv
1955 Frederiksberg C
Medlem af valgbestyrelsen
Helga Larsens Plads 14 4 th
2720 Vanløse
Kasserer
Sankt Lukas Vej 6A 2 2
2900 Hellerup
Formand for valgbestyrelsen
Stærevej 37 4 tv
2400 København NV
Sognepræst (kirkebogsfører)
Åboulevard 18,2 th
2200 København N
Tlf: 20878657
Fridag fredag og øvrige dage efter aftale
Sognepræst
Menighedskontoret
Tømrergade 9
2200 København N
Tlf: 28566233

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.