1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Benløse Sogns Menighedsråd

Formand
Thyrasvej 9
4100 Ringsted
Inger Glerup

Næstformand, Kontaktperson
Pileborggade 18 st
4100 Ringsted
Svend Aage Holger Jørgensen

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Diget 17
Benløse
4100 Ringsted
Erik Arne Bjerring

Kasserer, Sekretær
Benløseparken 55 2 th
Benløse
4100 Ringsted
Ib Steffen Pedersen

Medlem af valgbestyrelsen
Benløseparken 31 2 tv
Benløse
4100 Ringsted
Lillian Tonni Jonesen

Medlem af valgbestyrelsen
Benløse By 14E
Benløse
4100 Ringsted

Menigt medlem
Ejlstrupvej 54
Benløse
4100 Ringsted

Menigt medlem
Pileborggade 18 st
4100 Ringsted
Connie Irmelin Jørgensen

Menigt medlem
Holger Drachmannsvej 5
Benløse
4100 Ringsted

Sognepræst (kirkebogsfører)
4100 Ringsted
 
 57610660
E-post: Træffes bedst tirsdag til fredag 11.00 - 12.00
Søren V Legarth

Overenskomstansat sognepræst
Hovedgaden 43
4140 Borup

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Benløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70893118
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk