Menighedsråd

Benløse Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Benløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7364@SOGN.DK
CVR-nummer: 70893118

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Arsenalet 1B
4100 Ringsted
Menigt medlem
Fredensvej 23
Benløse
4100 Ringsted
Menigt medlem
Benløse By 6
Benløse
4100 Ringsted
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Diget 17
Benløse
4100 Ringsted
Tlf: 51290949
Medlem af valgbestyrelsen
Benløse By 14E
Benløse
4100 Ringsted
Kasserer, Sekretær
Benløseparken 55 2 th
Benløse
4100 Ringsted
Medlem af valgbestyrelsen
Benløseparken 31 2 tv
Benløse
4100 Ringsted
Menigt medlem
Ejlstrupvej 54
Benløse
4100 Ringsted
Menigt medlem
Holger Drachmannsvej 5
Benløse
4100 Ringsted
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevej 26
Benløse
4100 Ringsted
Tlf: 57610660
Træffes efter aftale. Mandag fri
Overenskomstansat sognepræst
Hovedgaden 43
4140 Borup
Træffes efter aftale. Fredag fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.