Menighedsråd

Bedsted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bedsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9016@SOGN.DK
CVR: 17999613

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lundbyesvej 30
Bedsted
6240 Løgumkloster
Næstformand
Rønnevej 3
Bedsted
6240 Løgumkloster
Kirkeværge
Lundbyesvej 8
Bedsted
6240 Løgumkloster
Kasserer
Lindevej 13
Bedsted
6240 Løgumkloster
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Rønnevej 6
Bedsted
6240 Løgumkloster
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkegade 27
Bedsted
6240 Løgumkloster
Tlf: 21 77 44 93

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.