1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Beder Sogns Menighedsråd

Formand
Digevænget 27
8330 Beder

Næstformand
Stenrosevej 75
8330 Beder

Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Kirkeager 4
8330 Beder
 
 26793171/87475547

Menigt medlem

Menigt medlem
Stationsvej 5
8330 Beder
 

Kirkeværge
Kirkebakken 33B
8330 Beder
 

Menigt medlem
Byagervænget 15
8330 Beder
 

Menigt medlem
Byagervej 128E
8330 Beder
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 58
8330 Beder
 
 86936017

Sognepræst
Hørgårdsvej 35A
8240 Risskov
 
 64 81 26 86

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Beder Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13556318
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk