Menighedsråd

Beder Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Beder Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8109@SOGN.DK
CVR-nummer: 13556318

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Digevænget 27
8330 Beder
Tlf: 20483644
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Stenrosevej 75
8330 Beder
Tlf: 30527553
Kasserer
Stokrosevej 69
8330 Beder
Tlf: 20165174
Sekretær
Engdalgårdsvej 50
8330 Beder
Tlf: 40117878
Kirkeværge
Kirkebakken 33B
8330 Beder
Menigt medlem
Byagervej 128E
8330 Beder
Menigt medlem
Vilhelmsborgvænget 59
8330 Beder
Menigt medlem
Kirkebakken 25H
8330 Beder
Sognepræst
Agernvej 67
8330 Beder
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 58
8330 Beder
Tlf: 86936017

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.