1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Barrit Sogns Menighedsråd

Formand
Vævergade 23
7150 Barrit

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Barrit Langgade 27
7150 Barrit
 
 75691029

Menigt medlem
Brølbæk 32
7150 Barrit
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Høkervej 8
7150 Barrit
 

Sekretær
Kirkebro 13
Breth
7150 Barrit
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Høkervej 4
7150 Barrit
 

Kontaktperson
Dynnesvej 11
7150 Barrit
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Barrit Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38830414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk