1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Balslev Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Limosegyden 3
Limose
5580 Nørre Aaby

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Vestervangen 3
Ejby
5592 Ejby
 

Kasserer, Sekretær, Bygningssagkyndig
Krogen 2
Balslev
5592 Ejby
 

Kontaktperson
Granlyvej 6
Balslev
5592 Ejby
 

Menigt medlem
Balslevvej 54
Balslev
5592 Ejby
 

Kirkeværge - ikke medlem
Rundingen 3
Mosegård
5592 Ejby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørregade 97
Gl Ejby
5592 Ejby
 
 64461120

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Balslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15695412
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk