Menighedsråd

Balslev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Balslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7834@SOGN.DK
CVR: 15695412

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Limosegyden 3
Limose
5580 Nørre Aaby
Tlf: 28153484
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Vestervangen 3
Ejby
5592 Ejby
Kirkeværge
Drejerbakken 19
Ejby
5592 Ejby
Tlf: 64461149
Kasserer, Sekretær, Bygningskyndig
Krogen 2
Balslev
5592 Ejby
Kontaktperson
Granlyvej 6
Balslev
5592 Ejby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørregade 97
Gl Ejby
5592 Ejby
Tlf: 64461120

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.