Menighedsråd

Bagsværd Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bagsværd Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7132@SOGN.DK
CVR-nummer: 15539410

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Skovbrynet 7
2880 Bagsværd
Tlf: 26302880
Næstformand
Aldershvilevej 108 1 H
2880 Bagsværd
Medlem af valgbestyrelsen
Møllevænget 14
2800 Kongens Lyngby
Kirkeværge
Skovdiget 139
2880 Bagsværd
Menigt medlem
Ærtemarken 19
2860 Søborg
Menigt medlem
Østerhegn 23
2880 Bagsværd
Kasserer
Rødpilevænget 11
2880 Bagsværd
Menigt medlem
H.P. Ørums Gade 28 2
2100 København Ø
Medlem af valgbestyrelsen
Højgårds Alle 31
2880 Bagsværd
Formand for valgbestyrelsen
Solrødvej 12
2700 Brønshøj
Menigt medlem
Tværvej 10 st
2880 Bagsværd
Sognepræst (kirkebogsfører)
Krogmosevej 5
2880 Bagsværd
Tlf: 44983536
Fri mandag Træffes efter aftale
Sognepræst
Bagsværd Hovedgade 222
2880 Bagsværd
Tlf: 29270839
Fri: mandag Træffes efter aftale
Sognepræst
Kildemosen 18
2880 Bagsværd
Tlf: 23956404
Fri: mandag Træffes efter aftale
Sognepræst
Tordenskjoldsgade 19 3 tv
1055 København K
Fri mandag Træffes efter aftale

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.