1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bagsværd Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Skovbrynet 7
2880 Bagsværd

Næstformand
Aldershvilevej 108 1 H
2880 Bagsværd
 

Medlem af valgbestyrelsen
Møllevænget 14
2800 Kongens Lyngby
 

Kirkeværge
Skovdiget 139
2880 Bagsværd
 

Menigt medlem
Værebrovej 32 7 1
2880 Bagsværd
 

Menigt medlem
Østerhegn 23
2880 Bagsværd
 

Kasserer
Rødpilevænget 11
2880 Bagsværd
 

Menigt medlem
H.P. Ørums Gade 28 2
2100 København Ø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Højgårds Alle 31
2880 Bagsværd
 

Formand for valgbestyrelsen
Solrødvej 12
2700 Brønshøj
 

Menigt medlem
Tværvej 10 st
2880 Bagsværd
 

Sognepræst
Tordenskjoldsgade 19 3 tv
1055 København K
 
Træffes efter aftale

Sognepræst (kirkebogsfører)
Krogmosevej 5
2880 Bagsværd
 
 44983536
Fri mandag Træffes efter aftale

Sognepræst
Bagsværd Hovedgade 222
2880 Bagsværd
 
 29270839
Fri: mandag Træffes efter aftale

Sognepræst
Kildemosen 18
2880 Bagsværd
 
 23956404
Fri: mandag Træffes efter aftale

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bagsværd Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15539410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk