1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bælum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sandtoften 14
9574 Bælum
Helle Møller Ilsø

Næstformand
Østergade 15
9574 Bælum
Marianne Nymann Christensen

Kasserer
Lindevej 1
9574 Bælum
Erik Lassen

Kontaktperson
Østergade 4
9574 Bælum
Inger Marie B Engelbrektsen

Kirkeværge
Lille Brøndum Byveje 9
9574 Bælum
Lilli Agnethe Brunø

Sognepræst (kirkebogsfører)
Smidievej 1
9574 Bælum
 
 98337050
Inger Margrethe Andersen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bælum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52026415
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk