1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bælum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sandtoften 14
9574 Bælum

Næstformand
Østergade 15
9574 Bælum

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Lindevej 1
9574 Bælum

Kontaktperson
Østergade 4
9574 Bælum

Kirkeværge, Sekretær
Lille Brøndum Byveje 9
9574 Bælum

Sognepræst, kst (kirkebogsfører)
Smidievej 1
9574 Bælum
 
 98337050

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bælum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52026415
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk