Menighedsråd

Bågø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bågø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7802@SOGN.DK
CVR-nummer: 14884114

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Prinsehøjsvej 7
Bågø
5610 Assens
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Noret 8
Bågø
5610 Assens
Kirkeværge, Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Prinsehøjsvej 2
Bågø
5610 Assens
Menigt medlem
Klintende 13
Bågø
5610 Assens
Provst (kirkebogsfører)
Dankwart Dreyers Vej 9
5610 Assens
Tlf: 21402701
Sognepræst
Baunevej 30
Sandager Næs
5610 Assens
Tlf: 64715253
Sognepræst
Gamtoftevej 41
Gamtofte
5610 Assens
Tlf: 21 62 13 61

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.