1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Avernakø Sogns Menighedsråd

Formand
Stenager 18
5602 Avernakø

Kirkeværge(Avernakø Kirke)
Oddevej 8
5602 Avernakø

Kasserer
Hovedvejen 83
Korshavn
5602 Avernakø

Kontaktperson
Hovedvejen 26
5602 Avernakø

Menigt medlem
Skallevej 18
5602 Avernakø

Provst
Engvej 12
5600 Faaborg
 
 20 63 58 99

Sognepræst (kirkebogsfører)
Klostergade 40
5600 Faaborg
 
 24 23 59 78

Overenskomstansat sognepræst
Kirkestræde 11
5600 Faaborg
 
 20876112

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Avernakø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 97243468
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk