Menighedsråd

Avernakø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Avernakø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7765@SOGN.DK
CVR-nummer: 97243468

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Stenager 18
5602 Avernakø
Tlf: 52192455
Menigt medlem
Skallevej 18
5602 Avernakø
Kasserer
Hovedvejen 83
Korshavn
5602 Avernakø
Kontaktperson
Hovedvejen 26
5602 Avernakø
Tlf: 50428283
Kirkeværge(Avernakø Kirke)
Oddevej 8
5602 Avernakø
Tlf: 51512945
Provst
Engvej 12
5600 Faaborg
Tlf: 20 63 58 99
Sognepræst (kirkebogsfører)
Klostergade 40
5600 Faaborg
Tlf: 24 23 59 78
Sognepræst
Havnegade 26B 2 tv
5600 Faaborg
Tlf: 20876112

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.